Ciklider - Malawi - Mbunas

Pseudotropheus sp. 'daktari', Chiwindi

Blå daktari


Vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'daktari', Chiwindi
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus daktari
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Blå daktari
Ursprung:
Malawisjön: Tanzania – Undu Reef och Hai Reef; Mozambique – Chiwindi och Liutsche.
Foto på fisken Pseudotropheus sp. 'daktari', Chiwindi Foto © Ad Konings
Köttätare och allätare. I sin naturliga miljö äter den i huvudsak plankton som tas på öppet vatten. Den har dock även setts äta från biomattan på klipporna.
Denna art återfinns oftast i övergångszonen på 5-10 meters djup. Lekande hanar är revirhävdande och gräver ut små grottor under små klippblock som ligger utspridda på sanden. Honorna samlas ofta i stora födosöksgrupper.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar 3-4 veckor och antalet yngel brukar variera mellan 10 och 30. Hanarna är bara svagt revirhävdande mot hanar av samma art.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen.
Populationerna i Tanzania går inte att se skillnad på då, eftersom bägge varianternas hanar är helt gula och honorna är beige. I Mozambique har hanarna ett ljusblått skimmer över den svagt gulaktiga kroppen och honorna är här gulaktiga.Fotot visar en hane från Chiwindi i Mozambique.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information