Ciklider - Malawi - Mbunas

Pseudotropheus sp. 'elongatus chailosi'

Chailosi


Vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'elongatus chailosi'
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'chailosi'
Pseudotropheus sp. 'bee'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Chailosi
Ursprung:
Malawisjön: Vid Chitandeön, Malawi
Foto på fisken Pseudotropheus sp. 'elongatus chailosi' Foto © Ad Konings
Växtätare och allätare. I sin naturliga miljö äter den i huvudsak alger men den kan även ta plankton. Lämpligt akvariefoder är vegetabiliskt foder kompletterat med smått fryst foder.
Den återfinns i övergångszonen på i genomsnitt 10 meters djup där revirhävdande hanar försvarar ett utgrävt tunnelbo under ett klippblock.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 20-25 dygn och antalet yngel brukar variera mellan 15 och 25. Alla elongatus-arters hanar är revirhävdande mot alla andra fiskar och alldeles speciellt mot andra hanar av samma art. Det är svårt att ha mer än en hane i ett akvarium. Det är därför absolut nödvändigt att det finns gott om gömställen i akvariet.
Denna art kan hållas ihop med andra större mbunas, samt med "haplisar".
Hanarna blir i regel något större (12 resp. 9 cm) samt har vackert gulaktiga lodräta band medan honornas och ungdjurens band är mer vitaktiga.
Arten finns enbart vid Chitande.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information