Ciklider - Malawi - Mbunas

Metriaclima estherae, Minos Reef

Rödzebra


Vetenskapligt namn:
Metriaclima estherae, Minos Reef
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus estherae
Pseudotropheus zebra "Red"
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Rödzebra
Ursprung:
Malawisjön: Minos Reef, Mozambique.
Foto © Ad Konings
Växtätare och allätare, i huvudsak alger. I sin naturliga miljö äter den aufwuchs från klippor. Den kan dock också gå i stim på öppet vatten där de äter plankton. Äter i akvarium allt standardfoder, men behöver vegetabiliskt foder. I Malawisjön lever den på de flesta platser i utpräglade klippbiotoper. Alla malawiciklider är munruvare. I sjön försvarar röd zebra-hanarna lekplatser som oftast ligger inuti små grottor bland klipporna. I akvarium är den revirhävdande vid lek och ett lämpligt akvarium skall därför innehålla gott om gömställen. Rödzebran förekommer på flera ställen på ostkusten, men den vackraste och också den som är vanligast i handeln är den variant som finns vid Minos Reef och som brukar kallas för rödzebra. Denna variant är en av de allra populäraste malawicikliderna. Minos Reef hanarna är blå, men OB kan förekomma. Orange hanar är vanliga i akvarium, men extremt ovanliga i sjön. Honorna är normalt orange-röda, men även OB (orange blotched(fläckig)) är även relativt vanliga.
Foto 1 visar en normalfärgad hona. Foto 2 visar en normalfärgad hane. Foto 3 visar en OB-färgad hona. Foto 4 och 8 visar en "röd" hane - akvariexemplar Foto 5, 6, 7, 9 och 10 visar röda honor akvarieexemplar.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information