Ciklider - Malawi - Mbunas

Cynotilapia zebroides, Cobwe

Cobwe-afra, Edwardi-afra


Vetenskapligt namn:
Cynotilapia zebroides, Cobwe
Tidigare vetenskapligt namn:
Cynotilapia afra, Cobwe
Microchromis zebroides, Cobwe
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Cobwe-afra, Edwardi-afra
Ursprung:
Malawisjön: Cobwe, Mozambique.
Foto © Ad Konings

Cynotilapia zebroides, Cobwe, är en köttätande ciklid som naturligt förekommer i Malawisjön i Afrika. Denna art har ett varierande diet i naturen och äter huvudsakligen plankton. I akvariet accepterar den normalt frysfoder men kan också äta torrfoder.

I sitt naturliga habitat hittas Cynotilapia zebroides oftast i den övre delen av klippbiotoper som vanligtvis är fria från sediment. Vissa populationer har observerats i övergångszonen, gränsområdet mellan sand- och klippbiotoper. I sin naturliga miljö bildar honor och icke-lekande hanar ofta stora stim som rör sig i öppet vatten.

Precis som många andra malawiciklider är Cynotilapia zebroides en munruvare. Hanar i det naturliga habitatet håller revir i grottor som de skapar bland klipporna och där de leker med honor. Munruvande honor döljer sig bland klipporna där de skyddar sina yngel tills de är redo att släppas ut.

I akvariet kan hanarna vara territoriella och något aggressiva mot andra hanar av samma art. För att skapa en lämplig miljö i akvariet bör det vara rikt utrustat med många gömställen, som stenar och grottor. Hanarna av Cynotilapia zebroides har vanligtvis mer intensiva och varierande färger än honorna. Det är viktigt att notera att det finns många olika färgvarianter av Afra-ciklider, och dessa kan skilja sig betydligt i färgmönster.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information