Ciklider - Malawi - Mbunas

Chidongo sp. 'elongatus ornatus'

Ornatus


Vetenskapligt namn:
Chidongo sp. 'elongatus ornatus'
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'elongatus ornatus'
Pseudotropheus ornatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Ornatus
Ursprung:
Malawisjön: Likomaöns nordliga del.
Foto © Ad Konings
Allätare. I sin naturliga miljö äter de av såväl biomattan (alger) som plankton. Lämpligt foder i akvarium är smått fryst foder, kompletterat med grönfoder som flingor.
Denna art återfinns oftast i klippbiotopen ner till ca 40 meters djup (i regel dock grundare än 10 meter). Honor och unga hanar kan gå i stora stim.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 20-25 dygn och antalet yngel brukar variera mellan 20 och 35. För att vara en elongatus-art så är den relativt fredlig, även om hanar håller ett revir när de skall leka. Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen.
Hanarna är i regel något större och har en vit/ljusblå grundfärg med ca. 7-8 lodräta svarta band. Honor och unga hanar har en gulaktig buk och huvud, vit till ljust blå kropp samt några svagt antydda lodräta band på kroppen.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information