Ciklider - Malawi - Mbunas

Chidongo sp. 'elongatus mbenji brown'

Brun mbenji elongatus


Vetenskapligt namn:
Chidongo sp. 'elongatus mbenji brown'
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'elongatus mbenji brown'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Brun mbenji elongatus
Ursprung:
Malawisjön: Runt ön Mbenji samt ytterligare några platser i Malawi
Foto © Ad Konings
Allätare. I sin naturliga miljö äter de av såväl biomattan (främst alger) som plankton. Lämpligt foder i akvarium är smått fryst foder, kombinerat med grönfoder som flingor.
Denna art återfinns oftast i klippbiotopen på relativt djupt vatten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 20-25 dygn och antalet yngel brukar variera mellan 15 och 25. För att vara en elongatus-art är den relativt fredlig, även om hanar håller ett revir när de skall leka. Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen. Den kan hållas ihop med andra malawiciklider.
Hanarna är i regel något större samt har något klarare färger.
Det finns några olika populationer av denna art, men de skiljer sig inte så mycket åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information