Ciklider - Malawi - Mbunas

Chidongo sp. 'elongatus ornatus tanzania'

Tanzania ornatus


Vetenskapligt namn:
Chidongo sp. 'elongatus ornatus tanzania'
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus sp. 'elongatus ornatus tanzania'
Pseudotropheus sp. 'elongatus chuwa'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Tanzania ornatus
Ursprung:
Malawisjön: Maunyuni Rocks nära Mbamba Bay och kusten söder om denna (Chuwa) i Tanzania.
Foto © Ad Konings
Allätare. I sin naturliga miljö äter de av såväl biomattan (alger) som plankton. Lämpligt foder i akvarium är smått fryst foder, kompletterat med grönfoder som flingor.
Denna art återfinns oftast i övergångszonen där klipporna är täckta av ett sedimentlager. Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 20-25 dygn och antalet yngel brukar variera mellan 20 och 30.
För att vara en elongatus-art så är den relativt fredlig, även om hanar håller ett revir när de skall leka.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen.
Hanarna är i regel något större och har en vit/blå grundfärg med ca. 6-7 lodräta svarta band. Honor och unga hanar är gula till gulvita.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information