Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mchenga thinos, Thumbi East

Thinos utaka


Vetenskapligt namn:
Mchenga   thinos, Thumbi East
Tidigare vetenskapligt namn:
Copadichromis  thinos
Haplochromis eucinistomus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Thinos utaka
Ursprung:
Malawisjön: Arten förekommer främst i sjöns södra del, men även på några ställen längs sjöns norra del (på ostkusten)..
Foto © Ad Konings

Köttätare (zooplankton på öppet vatten). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder.
Arten räknas till den s.k. utakagruppen och återfinns på öppet vatten ovan sandbotten på ganska grunt vatten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts hanar bygger konformade ”sandslottsbon” och leken sker där och då oftast tidigt på morgonen. Munruvande honor samlas i stora ”barnskötarstim” och släpper samtidigt ut sina yngel på grunt vatten. Honorna ruvar ca 20-22 dygn och antalet yngel brukar uppgå till ca. 30 st. Man bör inte hålla flera utaka-arter ihop eftersom det då finns en risk för korsningar, speciellt om de liknar varandra.
Arten är revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap i akvariet är Aulonocara och fredliga mbunas. Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta.
Hanarna har i regel en blåaktig grundfärg med en vit söm överst i ryggfenan. Honor och yngel är alltid ”silverfärgade”. Honor blir betydligt mindre än hanarna och blir sällan större än 9 cm.


Den finns flera populationer av denna art, men deras färger varierar inte så mycketHar du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information