Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mchenga cyclios

Mchenga-utaka.


Vetenskapligt namn:
Mchenga  cyclios
Tidigare vetenskapligt namn:
Copadichromis cyclios
Haplochromis  eucinostomus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Mchenga-utaka.
Ursprung:
Malwisjön: Arten förekommer runt hela sjön.
Foto © Ad Konings

Köttätare (zooplankton på öppet vatten). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder.
Arten räknas till den s.k. utakagruppen och återfinns på öppet vatten ovan sandbotten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts hanar bygger konformade ”sandslottsbon” på grunt vatten och leken sker där och då oftast tidigt på morgonen. Munruvande honor samlas sedan i stora ”barnskötarstim” och släpper samtidigt ut sina yngel på mycket grunt vatten. Honorna ruvar ca 20-22 dygn och antalet yngel brukar uppgå till ca. 35 st. Man bör inte hålla flera utaka ihop eftersom det då finns en risk för korsningar, speciellt om de liknar varandra.
Arten är revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap i akvariet är Aulonocara och fredliga mbunas. Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta.
Den finns flera populationer av denna art, men deras färger varierar inte så mycket. Hanarna har i regel en blå grundfärg samt en strupe som mer går i gult. Den gula färgens intensitet och utbredning varierar mellan de olika populationerna (på en del är hela buken gul och även en del av stjärtfenan). Honor och yngel är alltid silverfärgade. Honor blir betydligt mindre än hanarna och blir sällan större än 11 cm.
Arten är listad på IUCN:s röda lista NT (nära hotad) pga att den i stor mängd fångas som matfisk.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information