Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis phenochilus, Mdoka

Vitläpps/White lips-haplis


Vetenskapligt namn:
Placidochromis  phenochilus, Mdoka
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis phenochilus, Mdoka
Cyrtocara phenochilus, Mdoka
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Vitläpps/White lips-haplis
Ursprung:
Malawisjön: På några ställen norr om South Rukuru-floden på den nordvästra kusten.
Foto © Roger Johansson

Allätare (uppvirvlat sediment). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyklops, kombinerat med annat foder. Övermata inte eftersom den då lätt blir större i akvarium än i naturen.
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten och i regel då på mer än 15 meters djup. I sjön dras den till uppvirvlat sediment och annan ätbar materia som sandgrävande ciklider drar upp.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare och denna art ruvar i ca 3 veckor. Ca. 40 yngel är vanligt vid en lek.
Artens hanar är kraftigt revirhävdande mot andra hanar av samma art, men mot andra arter är den i regel tämligen fredlig. Man kan dock hålla fler hanar i akvariet om det är rejält stort. Lämpligt sällskap är fredliga mbunas, Aulonocara och andra mindre och mellanstora ”Haplisar”. Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornig sand.
Både hanar och honor är blåfärgade med svagt markerade lodräta blåsvarta band på kroppen, samt har ”vita” läppar. Det är svårt att skilja könen åt, men hanarna blir lite större samt har en något spetsigare analfena.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information