Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis sp. 'phenochilus gissel'

Gissels haplis


Vetenskapligt namn:
Placidochromis  sp. 'phenochilus gissel'
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Gissels haplis
Ursprung:
Malawisjöns sydöstra kust.
Foto © Carsten Gissel/Kenneth Villadsen
Allätare (uppvirvlat sediment). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyklops, kombinerat med annat foder. Övermata inte eftersom den då lätt blir större i akvarium än i naturen
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten och oftast då på mer än 15 meters djup. Den dras till uppvirvlat sediment och annan ätbar materia som finns på underlaget och som sandgrävande ciklider drar upp.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare och dessa ruvar i ca 3 veckor.
Artens hanar är kraftigt revirhävdande mot andra hanar av samma art, men mot andra arter är den i regel tämligen fredlig. Lämpligt sällskap är fredliga mbunas, Aulonocara och andra mindre "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornig sand.
Hanarna blir intensivare blå än honorna samt något större.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information