Ciklider - Centralamerika - Stora

Chuco godmanni

Godmanns ciklid


Vetenskapligt namn:
Chuco godmanni
Tidigare vetenskapligt namn:
Theraps godmanni
Heros godmanni
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Godmanns ciklid
Ursprung:
Belize, Guatemala
Foto © Kjell Fohrman
Allätare. Äter oftast det som erbjuds som fryst foder (krill, mysis, daggmask, svarta mygglarver etc) vilket bör kombineras med en del grönfoder. De tar även pellets etc.
I naturen åtrefinns arten i klara strömmande vattendrag.
Denna art är en parbildande öppen substratruvare där bägge föräldrarna hjälper till med yngelvården, men honan är den som är mest aktiv. Äggen kläcks efter ca. 3 dygn och efter ytterligare ca. 3 dygn är ynglen frisimmande.
En tämligen (sett till dess storlek) fredlig art. Främst aggressiv mot artfränder, men aggressionerna blir mindre om man håller dem i en grupp på 5-10 st (i naturen återfinns ungdjur oftas i grupper på 10-30 st).
Ett lämpligt akvarium skall ha stark cirkulation samt innehålla många gömställen, gärna skapade med hjälp av rötter. Man kan gärna ha en del tåliga växter i akvariet.
Hanarna blir något längre och sägs få något starkare färger och honorna en mörkare strupe.
Det förekommer olika geografiska varianter av arten som kan skilja sig något vad gäller färgen.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information