Ciklider - Malawi - Haplochromis

Hemitaeniochromis sp. 'spilopterus blue'

Blå gaisi


Vetenskapligt namn:
Hemitaeniochromis sp. 'spilopterus blue'
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis sp. 'gaisi blue'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Blå gaisi
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (fiskar). Lämpligt foder i akvarium är fryst foder, men det kan även kompletteras med torrfoder.
I Malawisjön återfinns den oftast i övergångszonen förutom i lekperioden då den oftast återfinns i klippregionen.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 20-24 dygn och kullen brukar innehålla 30-50 yngel. Honorna har en mycket bra yngelvård och brukar vakta sin avkomma flera veckor efter att de har släppts ut första gången. I sjön så bygger hanarna halvcirkelrunda bon i sanden, oftast mot en stenblock under en överhängande klippa eller i en grotta.
Ett lämpligt akvarium skall vara stort och helst bara innehålla en hane av denna art, men gärna flera honor. Bottenmaterialet skall vara finkornig sand och det skall också finnas flera gömställen i akvariet. Man kan inte hålla denna art ihop med små fiskar och den kan också attackera ruvande honor.
Honor och ungdjur är silverfärgade med ett mörkt lodrätt "band" mitt på kroppen. Även under/på ryggfenan finns några mörka fläckar. Hanarna är större samt blåaktiga med en vitgul söm i ryggfenan.
Det finns flera olika populationer av arten men de skiljer sig inte åt så mycket.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information