Ciklider - Malawi - Haplochromis

Tyrannochromis nigriventer

Mbunaätaren


Vetenskapligt namn:
Tyrannochromis nigriventer
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis nigriventer
Haplochromis macrostoma
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Mbunaätaren
Ursprung:
Malawisjön: Runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (fisk – i huvudsak mbunas). Denna art är en ren rovfisk. Lämpligt akvariefoder är fryst foder som musselkött och mysis, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns arten företrädesvis på relativt djupt vatten i klippbiotopen. Revirhävdande hanar försvarar stora bon som byggs mot klippor och stora stenar.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar ca 3 veckor och antalet yngel brukar variera mellan 50-100.
Den är mycket starkt revirhävdande och det går bara att ha en hane i akvariet. Arten är en utpräglad rovfisk och därför duger enbart stora fiskar (minst 10 cm) som andra "Haplisar" och stora Mbunas som sällskap i akvariet. Den behöver relativt många gömställen, men även en öppen simyta.
Hanarna är något större än honorna. Hanens grundfärg är enfärgat blå med en rödaktig analfena. Honor och ungfisk är vitbruna med ett stort antal mörka fläckar på främst kroppens övre halva.
Den finns runt hela sjön men de olika populationerna skiljer sig inte så mycket åt förutom att kroppens mösnter med fläckar kan variera något.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information