Ciklider - Malawi - Haplochromis

Dimidiochromis strigatus

Strigatus, sunset-haplis


Vetenskapligt namn:
Dimidiochromis strigatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis strigatus
Haplochromis sp.'sunset'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Strigatus, sunset-haplis
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön.
Foto © Ad Konings
Rovfisk som i huvudsak äter småfisk men även små ryggradslösa djur. Den äter i akvarium frysfoder, men tar även torrfoder. Då och då försvinner också något yngel. Den skall ej hållas tillsammans med alltför små fiskar (mindre än 7-8 cm).
I sin naturliga miljö återfinns denna art regelbundet på grunt vatten i bevuxna sandbiotoper.
Alla malawiciklider är munruvare. Denna arts hanar försvarar ett revir i sanden där de byggt en krater med en diameter på ca 50 cm och en höjd på 5-10 cm " bland Vallisneria-snår eller på öppen sandbotten nära vattenväxter. Honorna ruvar ca 3 veckor och en kull består av ca 60-200 yngel.
I akvarium är hanen väldigt aggressiv när den leker men är i övrigt inte så aggressiv . Det är svårt för att inte säga omöjligt att ha mer än en hane i ett akvarium. Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen men även ett öppet sandområde. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.
Hanarna (som blir betydligt större) är blåskimrande med en röd söm överst i ryggfenan, röd analfena samt en röd fläck bakom gällocket. Honor och ungfiskar är silverfärgade och har i likhet med övriga Dimidiochomis-arter ett svart längsgående band på kroppen.
Denna art återfinns runt hela sjön men de olika populationerna skiljer sig inte så mycket åt.
Fotot visar en hane.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information