Akvariehelg
Melanochromis chipocae
Ciklider - Malawi - Mbunas

Melanochromis chipocae
Chipokae


Vetenskapligt namn:
Melanochromis chipocae
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Chipokae
Utbredning:
Malawisjön: framförallt vid Chidunga Rocks, men även vid Nakantenga-ön och Mbenji.

Foto: Ad Konings


Köttätare och fiskätare. I Malawisjön jagar och äter den småfisk men uppskattar också uppvirvlat sediment. I akvarium äter den allt standardfoder, inklusive småfisk.
I sin naturliga miljö lever den i sandiga områden bland klippor, men hittas även i övergångszonen (gränslandet mellan sand och klippor).
Alla malawiciklider är munruvare. Den M.chipocae-variant som finns vid Chidunga är revirhävdande och bygger bon mellan klippor på sanden. Lika starkt revirhävdande har man inte funnit på andra platser. I akvarium är hanarna revirhävdande och aggressiva mot andra hanar av samma art. Ett lämpligt akvarium måste innehålla gott om gömställen.
Fotot visar en hane. Honorna är gulaktiga med svarta linjer.


Anmäl fel på artbeskrivningen

Medlemmarnas kommentarer

250 l????

jag skulle aldrig ha dessa i mitt 250 liters malawikar iaf. dom kräver betyderligt mer dessa tuffingar...

Kommentar av: NightDemon den 2007-11-17


Zoopet kan inte garantera att den information som anges i kommentarer är korrekt
Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik