Ciklider - Malawi - Haplochromis

Chilotilapia euchilus

Malawitjockläpp


Vetenskapligt namn:
Chilotilapia euchilus
Tidigare vetenskapligt namn:
Cheilochromis euchilus
Haplochromis euchilus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Malawitjockläpp
Ursprung:
Malawisjön: runt hela sjön.
Foto © Ad Konings
Växtätare och allätare. I sin naturliga miljö består födan ofta av små ryggradslösa djur. Läpparna används för att suga ut dessa ur små klippskrevor. Den äter i akvarium allt standardfoder, men behöver vegetabiliskt foder samt även smått fryst foder. I Malawisjön hittar man den oftast i övergångszonen (gränstrakterna mellan sand- och klippbiotopen) men den är också vanlig i sandzonen. Oftast hittar man den på grunt vatten (inte djupare än 8 meter). Alla malawiciklider är munruvare. Malawitjockläppen är en revirhävdande ensling, men relativt fredlig. Det är dock svårt att ha mer än en hane i akvariet. Ett lämpligt akvarium skall vara rejält stort pga deras storlek samt innehålla många gömställen. Honorna och ynglen är "silver-gula" med två längsgående svarta linjer och är inte alls lika färggranna som hanarna. Hanarna färgar ut ganska sent. Den finns runt hela sjön, men det är färgmässigt ganska liten skillnad mellan de olika populationerna. Värt att notera är att de exemplar som lever över sandbotten inte har lika "tjocka" läppar och att även läpparna är mindre på odlade exemplar.
Foto 1 visar en hane. Foto 2 visar en hona.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information