Malar - Övriga malar

Synodontis notatus

Fläck-synodontis


Vetenskapligt namn:
Synodontis notatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Synodontis notata
Synodontis maculatus
Familj:
Mochokidae
Handelsnamn:
Fläck-synodontis
Ursprung:
Zaire
Foto på fisken Synodontis notatus Foto © Mark Smith

Synodontis notatus, även känd som Fläck-synodontis, är en mångsidig allätare som i akvarium accepterar olika typer av standardfoder. För att säkerställa att den får en balanserad kost, är det dock nödvändigt med ett vegetabiliskt tillskott i kosten. En bra tidpunkt för matningen är på kvällen när akvariebelysningen har släckts.

Denna art är överlag fredlig, men det är värt att notera att halvvuxna individer kan uppvisa aggressivt beteende. I ett rymligt akvarium trivs Fläck-synodontis bäst när den får leva tillsammans med andra individer av samma art samt större afrikanska tetror. För att skapa en stimulerande miljö bör akvariet vara utrustat med gott om gömställen i form av rötter och stenar.

Fläck-synodontis är en skymnings- och nattaktiv art, men om den väl har anpassat sig till akvariet och om förhållandena är gynnsamma, kan den även vara aktiv under dagtid, särskilt vid matningstillfällen. För att möjliggöra dess aktiva beteende är en kraftig vattencirkulation och hög vattenkvalitet viktiga. Regelbundna vattenbyten och en effektiv filtrering bidrar till att skapa optimala förutsättningar för denna fisk.

Hanarna är generellt mindre i storlek än honorna, vilket kan hjälpa vid könsbestämning. Om man behöver fånga upp Fläck-synodontis i akvariet är det rekommenderat att använda en finmaskig håv för att undvika att dess bröstfenor fastnar i nätet.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information