Ciklider - Malawi - Haplochromis

Otopharynx decorus, Ntekete

Dubbelfläcks otopharynx


Vetenskapligt namn:
Otopharynx  decorus, Ntekete
Tidigare vetenskapligt namn:
Mylochromis sp. 'double spot'
Haplochromis decorus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Dubbelfläcks otopharynx
Ursprung:
Förekommer på flera ställen längs Malawisjöns kust.
Foto © Ad Konings

Kött och allätare (främst små ryggradslösa djur som den lokaliserar i sanden). Äter i akvarium alla sorters foder, men fryst foder föredras.
I Malawisjön återfinns denna art oftast över sandbotten på 5-30 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts hanar bygger "sandslottsbon” som har en diameter på ca. 60 cm och är ca. 10 cm djupa där de sedan leker. Honorna ruvar de ca 30 ägg/larver/yngel i ca. 3 veckor efter leken.
Arten är i akvarium något revirhävdande (speciellt hanar sinsemellan). Om man vill ha flera hanar ihop bör akvariet vara klart större än 125 cm).
Ett lämpligt akvarium skall innehålla en del gömställen med grottor, men även ha en fri yta med sandbotten (finkornig). Den kan hållas ihop med andra malawiciklider, men man bör undvika att hålla den ihop med närbesläktade arter.
Hanarna har en blå (vissa populationer lite mer gulaktiga) grundfärg, medan honor och unga hanar är silverfärgade med 2 svarta fläckar på kroppssidorna.  (storleken och utseendet på dessa varierar något mellan de olika populationerna), samt en mindre vid stjärtspolen. Hanarna blir större än honorna.


Det finns flera olika populationer av arten och de kan skilja sig något åt.
Fotot visar en hane.
Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information