Ciklider - Tanganyika - Tropheus

Tropheus brichardi, Kalemie

Kalemie brichardi


Vetenskapligt namn:
Tropheus  brichardi, Kalemie
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Kalemie brichardi
Ursprung:
Tanganyikasjön: Kalemie i Demokratiska Republiken Kongo.
Foto på fisken Tropheus  brichardi, Kalemie Foto © Ad Konings

Arten återfinns i naturen i klippbiotopens översta del.
Växtätare - algätare som i akvarium måste ha vegetabiliskt foder. I sin naturliga miljö äter den aufwuchs (algmatta med de små kräftdjur som lever i den).
Arten är en maternal (honan) munruvare och honan ruvar normalt avkomman lite knappt 4 veckor.
Alla Tropheus är revirhävdande fiskar, som hålls bäst i en grupp på 10 eller ännu hellre fler. Det är också en fördel om man har betydligt fler honor än hanar. Hela gruppen bör också köpas in samtidigt. Man skall helst inte blanda olika Tropheus-arter eftersom risken för korsningar då är stor.
I akvariet skall det finnas många gömställen. Tropheus-arterna lever i den syrerika övre klippbiotopen och därför måste det vara kraftig cirkulation på vattnet i akvariet. Det är också en klar fördel om akvariet är långt och det är speciellt viktigt för T. brichardi eftersom de räknas som de aggressivaste i Tropheus-släktet.
Ungfiskar och honor har ett antal lodräta band på kroppen. Hanarna är i regel mer enfärgade. Annars kan man se skillnad på könen genom att jämföra könsöppningen, som hos honorna är något större och rundare.

Det förekommer åtskilliga populationer av T. brichardi. Just denna population kommer från Kalemie i Demokratiska Republiken Kongo.Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information