Malar - L-malar (harneskmalar, sugmalar)

Pseudacanthicus serratus

Mustang kaktuspleco


Vetenskapligt namn:
Pseudacanthicus serratus
Tidigare vetenskapligt namn:
Hypostomus  serratus
Familj:
Loricariidae
Handelsnamn:
Mustang kaktuspleco
Ursprung:
Kustnära områden i Franska Guiana och Surinam.
Foto © Erlend D Bertelsen

Kött och allätare. Lämpligt akvariefoder är t.ex. frysfoder (Artemia, mygglarver, mysis, krill samt musslor och fiskkött) och fodertabletter.
Inga odlingsrapporter från akvarier finns, men arten är sannolikt en substratruvare som leker i grottor eller hålor.
Arten är i huvudsak nattaktiv. Speciellt äldre hanar är kraftigt revirhävdande mot andra hanar av samma art, samt mot andra nattaktiva fiskar.
Akvariet skall innehålla många gömställen gärna i form av rötter och stenar som bildar hålor samt ha en hyfsat stark genomströmning. Bra filtrering krävs och en dämpad belysning uppskattas.
Könsmogna hanar har ett bredare och längre huvud samt borst på huvudets bägge sidor. De har ockå i regel en något större och mer segelliknande ryggfena. Honorna är något rundare.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information