Ciklider - Centralamerika - Stora

Talamancaheros sieboldii

Siebolds ciklid, Maskciklid


Vetenskapligt namn:
Talamancaheros sieboldii
Tidigare vetenskapligt namn:
Tomocichla sieboldii
Cichlasoma sieboldii
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Siebolds ciklid, Maskciklid
Ursprung:
Nära Stillahavskusten i Costa Rica och Panama
Foto © Peter Andersson

Växt och allätare (främst alger och aufwuchs som finns på stenar, men även små fiskar, insekter etc.). Bör i akvarium ges en allsidig kost med främst vegetabilier, men det bör kompletteras med fryst foder).
Återfinns oftast i relativt starkt strömmande vatten.
Denna art är en parbildande substratruvare som ofta använder en sten eller rot  där äggen (ca. 300) placeras på en rengjord yta (ofta i en grotta). Äggen kläcks efter ca. 2-3 dygn och är frisimmande efter ca. 1 vecka. Bägge föräldrarna försvarar sin avkomma -honan det inre reviret, hanen det yttre.
Ett lämpligt akvarium skall ha bra cirkulation samt innehålla många gömställen. Denna art är relativt ovanlig i akvarium och den kan inte hållas ihop med små fiskar.
Hanen blir klart större och har dessutom förlängda rygg och analfenor. Honan blir vid lek markant svart och vit-färgad.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information