Ciklider - Västafrika

Rubricatochromis stellifer

Stellifers juvelciklid


Vetenskapligt namn:
Rubricatochromis stellifer
Tidigare vetenskapligt namn:
Hemichromis stellifer
Hemichromis bimaculatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Stellifers juvelciklid
Ursprung:
Ekvatorialguinea, Gabon, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo
Foto på fisken Rubricatochromis stellifer Foto © Kjell Fohrman

Kött och allätare (huvudsakligen små fiskar och insekter etc.). Äter i akvarium allt standardfoder, men bör i huvudsak ges frysfoder. Den tar mindre fiskar.
Få odlingsrapporter från akvarium är kända, men arten är en parbildande öppen substratruvare som lägger äggen (oftast ca 100-200 st, ibland dock fler) på en öppen flat yta (ofta en sten). Efter ca 8-10 dygn kläcks äggen och ynglen blir sedan frisimmande efter ytterligare ca 2 dygn. Bägge föräldrarna försvarar aggressivt avkomman.
Arten är revirhävdande och något aggressiv (det är ofta svårt att hålla mer än ett par). Dock anses just denna Hemichromis-art vara en av de minst aggressiva i detta släkte. Under lekperioden gräver de en del.
Ett lämpligt akvarium måste innehålla många gömställen (stenar och rötter) och vara relativt syrerikt. Gärna också gott om tåliga växter som Anubias, Sagittaria och Vallisneria. Denna robusta art bör enbart hållas tillsammans med andra robusta mellanstora arter.
Det är svårt att skilja könen åt men hanarna är oftast något längre. Äldre hanar kan ibland utveckla en liten ”pannpuckel”.

Det finns flera olika populationer av arten och de skiljer sig färgmässigt en del åt. Eventuellt kommer de olika populationerna i framtiden att betraktas som egna arter.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information