Ciklider - Västafrika

Pelvicachromis taeniatus

Röd taeniatus


Vetenskapligt namn:
Pelvicachromis taeniatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Pelmatochromis  taeniatus
Pelmatochromis  kribensis
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Röd taeniatus
Ursprung:
Nigeria, Kamerun
Foto på fisken Pelvicachromis taeniatus Foto © Ad Konings
Allätare. Den är bottenätare och kan konsumera stora mängder detrit (organiskt slam). Den äter i akvarium allt standardfoder.
Taeniatus-varianterna är parbildande substratruvare som leker i grottor. Äggen (40-200) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar sin avkomma. De tar nattetid med sina yngel tillbaka till grottan och det är viktigt att akvariebelysningen släcks före rumsbelysningen så att skymningen efterliknas. Genom att variera pH-värdet kan man "bestämma" kön på de flesta Pelvicachromis. Vid ett lågt pH blir det många hanar, vid ett högt pH många honor.
Arten är starkt revirhävdande (speciellt vid lek) då den också gräver något. Den är något tuffare än övriga varianter i släktet. Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter, tomma lerblomkrukor), samt vara relativt tätt planterat och ha sand som bottenmaterial. I sin naturliga miljö lever de i små grunda vattenområden med stora växtgrupper och/eller rötter etc. som ger dem skydd.
Hanarna är i regel större än honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor. Stjärtfenan på hanen är kantig medan den är mer avrundad på honan. Honorna är oftast starkare färgade.Det förekommer flera geografiska P. taeniatus-varianter, varav "red" är en.
Fotot visar en hane.

Medlemmarnas kommentarerNyinköp
Kommentar av: koop54 den 2018-05-17

Otroligt vackra. Ett par isläppta idag till mina Tomas ciklider . Får se hur det går !

fina palleter
Kommentar av: alcar den 2006-04-17

det här e en snygg pallet jag har flera stycken,,

Goldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information