Ciklider - Västafrika

Pelvicachromis pulcher

Palettciklid


Vetenskapligt namn:
Pelvicachromis pulcher
Tidigare vetenskapligt namn:
Pelmatochromis pulcher
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Palettciklid
Ursprung:
Nigeria, Kamerun
Foto © Ad Konings
Allätare. Bottenätare och den kan konsumera stora mängder detrit (organiskt slam). Den äter i akvarium allt standardfoder. I sin naturliga miljö lever den på små grunda vatten med stora växtgrupper och/eller rötter etc. som ger skydd. Arten är en parbildande substratruvare. Äggen (200-300) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar avkomman. De tar nattetid med sina yngel tillbaka till grottan och det är viktigt att akvariebelysningen släcks före rumsbelysningen så att skymningen efterliknas. Genom att variera pH-värdet kan man "bestämma" könet på de flesta Pelvicachromis-arter. Lågt pH=många hanar, högt pH=många honor. Den är något revirhävdande vid lek då den också gräver något, men är i övrigt fredlig. Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter etc.), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fint grus eller grov sand. Palettcikliden är en bra och populär nybörjarfisk. Hanarna är i regel större än honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor. Speciellt gäller detta för bukfenorna. Lekmogna honor har en intensivare röd buk.
Foto 1 visar en hane. Foto 2 visar en hona med yngel Foto 3 visar ett 5 veckor gammalt yngel.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information