Ciklider - Västafrika

Pelvicachromis subocellatus

Rödbukspalett


Vetenskapligt namn:
Pelvicachromis subocellatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Hemichromis  subocellatus
Pelmatochromis  subocellatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Rödbukspalett
Ursprung:
Från Gabon till Kongoflodens mynning
Foto på fisken Pelvicachromis subocellatus Foto © Ad Konings
Allätare. Alla Pelvicachromis är bottenätare och kan konsumera stora mängder detrit (organiskt slam). Äter i akvarium allt standardfoder.
Arten är en parbildande substratruvare som leker i grottor. Äggen (60-200) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar avkomman. Nattetid tas ynglen tillbaka till grottan och det är viktigt att akvariebelysningen släcks före rumsbelysningen så skymningen efterliknas. Genom att variera pH kan man "bestämma" könet på de flesta arter i släktet (lågt pH=många hanar; högt pH=många honor).
Den är något revirhävdande vid lek då den också gräver något, men är i övrigt fredlig. Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter, lerblomkrukor), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fint grus eller sand. I sin naturliga miljö lever den på grunt vatten med stora växtgrupper och/eller rötter etc. som ger dem skydd.
Nyimporterade fiskar kan behöva en salttillsatts i akvariet (2-5dl/100L vatten) eftersom den i sin naturliga miljö oftast hittas i bräckvatten.
Hanarna är i regel större än honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor. Speciellt gäller detta för bukfenorna. Lekmogna honor har en intensivt röd buk.Fotot visar en hane.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information