Zoopet
Hemichromis exsul
Ciklider - Västafrika

Hemichromis exsul
Turkanas juvelciklid


Vetenskapligt namn:
Hemichromis exsul
Tidigare vetenskapligt namn:
Pelmatochromis exsul
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Turkanas juvelciklid
Ursprung:
Kenya: Lake Turkana

Foto © Mikael Håkansson

Allätare (huvudsakligen små fiskar och insekter etc.). Äter i akvarium allt standardfoder, men bör i huvudsak ges frysfoder. Den tar mindre fiskar.
Få odlingsrapporter från akvarium är kända, men arten är en parbildande öppen substratruvare som lägger äggen (oftast ca 200-300 st) på en öppen flat yta (ofta på en sten). Efter ca 8-10 dygn kläcks äggen och ynglen blir sedan frisimmande efter ytterligare ca 2 dygn. Bägge föräldrarna försvarar aggressivt avkomman.
Arten är extremt  revirhävdande och aggressiv (det är ofta svårt att hålla mer än ett par). Under lekperioden gräver de en del.
Ett lämpligt akvarium måste innehålla många gömställen (stenar och rötter) och vara relativt syrerikt. Gärna också gott om tåliga växter som Anubias, Sagittaria och Vallisneria. Denna robusta art kan enbart hållas tillsammans med andra robusta mellanstora arter.
Den är svårt att skilja könen åt men hanarna är oftast något längre.
Denna art är idag tämligen ovanlig i handeln.Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Djurmagazinet