Malar - L-malar (harneskmalar, sugmalar)

Panaqolus nocturnus

Mattsvart panaque


Vetenskapligt namn:
Panaqolus nocturnus
Tidigare vetenskapligt namn:
Panaque nocturnus
Familj:
Loricariidae
Handelsnamn:
Mattsvart panaque
Ursprung:
Peru, Ecuador
Foto på fisken Panaqolus nocturnus Foto © Erlend D Bertelsen

Allätare - träätare. I naturen lever den till stor del av dött trä som ramlat ner i vattnet. Äter i akvarium det som erbjuds, men en stor del av kosten skall utgöras av grönfoder samt några gånger i veckan lite fryst foder. Det är också viktigt att det finns flera olika slags rötter i akvariet (varav en del mjuka) som den kan få sätta tänderna i.
Arten är substratruvare och leker i grottor eller hålor.
Den är framförallt nattaktiv, men kan även ses under dagen förutsatt att det är stark cirkulation på vattnet i akvariet. Relativt fredlig, men hanarna är ofta revirhävdande mot andra hanar av samma art.
Akvariet skall innehålla många gömställen i form av rötter och stenar som bildar hålor. Eftersom dess diet (mjuka trärötter) gör att den producerar mycket avfallsprodukter måste man ha ett bra filter och vara noggrann med vattenbytena. Bottenmaterialet skall vara finkornigt. Den äter ofta en del växter i akvarium.
Den kan hållas i sällskapsakvarium ihop med andra fiskar som tetror, mindre ciklider och andra L-malar.
Hanarna har ett bredare huvud och tätt med odontoder (speciellt i lekperioden) på bakkroppen. Odontoderna bakom gällocken och på bröstfenstrålarna är längre än hos honorna. Honorna är rundare.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information