Ciklider - Centralamerika - Stora

Darienheros calobrensis

Rödprickig ciklid, låglandsciklid


Vetenskapligt namn:
Darienheros calobrensis
Tidigare vetenskapligt namn:
Cichlasoma calobrense
Amphilophus calobrensis
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Rödprickig ciklid, låglandsciklid
Ursprung:
Panama: Rio Calobre.
Foto © Tonny Brandt Andersen

Darienheros calobrensis  är en allätare, med en kost som sannolikt inkluderar insekter, kräftdjur, små fiskar och liknande. I akvarium accepterar den olika standardfoder, men det är fördelaktigt att mata den med större frysfoder, bitar av fisk och räkkött.

Denna art av fisk är en parbildande substratruvare. Vid lek lägger den äggen på en vågrät yta som har rengjorts i förväg. Efter ungefär tre dagar kläcks äggen och efter ytterligare cirka sju dagar blir ynglen frisimmande. Under denna period är det främst honan som skyddar avkomman, medan hanen vaktar revirets yttre gränser.

Den är revirhävdande och visar en hög grad av aggressivitet, särskilt under lekperioden. För att skapa en lämplig miljö i akvariet är det nödvändigt med gott om gömställen, vanligtvis skapade av stenar och rötter. Eftersom dessa fiskar har en tendens att gräva en del, särskilt under leken, kan det vara utmanande att hålla växter i akvariet. Flytväxter och växter som säkert binds fast på stenar kan vara mer lämpliga.

Det är bäst att hålla den är tillsammans med andra större centralamerikanska ciklider. En rekommendation är att skaffa 5-7 yngel som får växa upp tillsammans för att naturligt para sig i framtiden. Överskottet av fiskar kan behöva flyttas till ett annat akvarium.

Könsskillnader är tydliga hos denna art. Hanarna är vanligtvis något större än honorna och utvecklar längre fenor samt en något större pannknöl.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information