Ciklider - Centralamerika - Stora

Oscura heterospila

Montecristo/Candelaria/Pozolera-ciklid


Vetenskapligt namn:
Oscura heterospila
Tidigare vetenskapligt namn:
Vieja heterospilus
Cichlasoma heterospilum
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Montecristo/Candelaria/Pozolera-ciklid
Ursprung:
Mexiko, Guatemala
Foto © Kjell Fohrman

Växt och allätare (växter, växtrester, insekter, larver etc.). Äter i akvarium allt standardfoder och bör ges en varierad kost som innehåller såväl frysfoder som grönfoder.
Arten är en parbildande substratruvare som oftast leker relativt öppet på en sten eller rot. Äggen kläcks efter 3-4 dygn och är sedan frisimmande efter ytterligare 4-5 dygn. Bägge föräldrarna hjälps åt med yngelvården.
Arten är starkt revirhävdande och mycket aggressiv mot främst andra av samma art och detta speciellt när den skall leka. Det bäst är att starta med en mindre grupp (5-7 st) som får växa upp tillsammans och para ut sig (man kan sedan behöva plocka bort  de som inte ingår i paret). I ett mycket stort akvarium kan de hållas ihop med andra storvuxna centralamerikanska ciklider eller malar.
I akvariet skall det finnas många gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt fin sand som bottenmaterial. Stenuppbygnaden bör utgå från botten, eftersom arten ibland gräver en del. Man kan ha oömma växter ihop med arten.
Hanarna blir betydligt större än honorna samtidigt som de är något färgstarkare än honorna.
Det finns flera olika populationer av arten och deras max.storlek varierar något.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information