Ciklider - Centralamerika - Stora

Vieja breidohri

Angosturaciklid


Vetenskapligt namn:
Vieja breidohri
Tidigare vetenskapligt namn:
Paratheraps breidohri
Paraneetroplus breidohri
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Angosturaciklid
Ursprung:
Mexiko och Guatemala
Foto © Tonny Brandt Andersen

Vieja breidohri är en växt- och allätare som i akvariet bör erbjudas en varierad kost. För att tillgodose deras näringsbehov är det bra att inkludera både frysfoder och torrfoder i deras diet. Denna art är en parbildande substratruvare som oftast leker relativt öppet på stenar eller rötter. Under lekprocessen lägger de vanligtvis 100-200 ägg som kläcks efter ungefär 4 dygn. Både hanen och honan deltar i att ta hand om och skydda ynglen.

För att framgångsrikt odla Vieja breidohri i akvariet är det en bra strategi att starta med en mindre grupp om 5-7 individer som får växa upp tillsammans och bilda par. Detta uppmuntrar naturligt lek- och fortplantningsbeteende. Det är viktigt att notera att arten är territoriell och aggressiv, särskilt under lekperioden. Denna aggression riktas främst mot andra individer av samma art, så försiktighet bör iakttas när man håller dem tillsammans med andra fiskar.

För att skapa en lämplig miljö i akvariet bör det innehålla gott om gömställen, som kan konstrueras med hjälp av stenar och rötter. Det är också viktigt att ha fint sandigt bottenmaterial, eftersom Vieja breidohri ibland gräver i substratet. Växter som är tåliga och inte äts upp kan också inkluderas i akvariet.

Könsbestämning hos Vieja breidohri kan vara utmanande, men det finns vissa skillnader. Hanarna är vanligtvis större och kraftigare än honorna. Med åldern utvecklar hanarna ofta en pannpuckel, och deras fenstrålar kan vara mer utdragna än honornas.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information