Ciklider - Centralamerika - Stora

Mayaheros urophthalmus

Mexikansk mojarra, Mayaciklid


Vetenskapligt namn:
Mayaheros urophthalmus
Tidigare vetenskapligt namn:
Cichlasoma urophthalmus
Heros urophthalmus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Mexikansk mojarra, Mayaciklid
Ursprung:
Belize, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua
Foto © Andreas Fröhlich

Mayaheros urophthalmus är en kött- och allätare som föredrar animaliskt foder. I akvariet äter den gärna allt standardfoder, men en betydande del av dess diet bör vara animaliskt. Denna art är en öppen parbildande substratruvare. Vid leken lägger honan vanligtvis 300-600 ägg på en rengjord sten eller rot. Efter cirka 3-4 dagar kläcks äggen och ytterligare en vecka senare blir ynglen frisimmande.

Mayaheros urophthalmus kan vara ganska revirhävdande och aggressiv, särskilt under lekperioden. På grund av den äter småfiskar, bör den endast hållas tillsammans med andra större ciklider, tetror eller malar. Om flera hanar ska hållas tillsammans, krävs ett betydligt större akvarium än vad som anges ovan. I akvariet bör det finnas gott om gömställen i form av stenar och rötter, samt fint grus som bottenmaterial. Stenuppbyggnaden måste byggas direkt från botten eftersom arten gräver. Mayaheros urophthalmus äter inte växter, men på grund av dess grävande beteende bör endast robusta växter användas, gärna flytväxter eller växter som fästs på stenar eller rötter.

Denna art trivs både i sötvatten och bräckvatten och kan till och med hållas i saltvatten. Hanarna är tydligt större än honorna och har spetsigt utdragna rygg- och analfenor.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information