Ciklider - Malawi - Haplochromis

Ctenopharynx pictus

Pictus, Saguga


Vetenskapligt namn:
Ctenopharynx pictus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis pictus
Cyrtocara picta
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Pictus, Saguga
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Kött- och allätare (i huvudsak små ryggradslösa djur som lever i bottensedimentet och som sugs in). Lämpligt huvudfoder i akvarium är smått fryst, men det bör kompletteras med flingor.
Denna art återfinns i den sedimentrika klippbiotopen på 7-30 meters djup. Hanar bygger låga sandslottsbon på toppen av utskjutande klippor. Ruvande honor håller sig bland klipporna.
Alla malawiciklider är munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 3 veckor och kullstorleken varierar oftast mellan 35 till 50 yngel.
Arten är något revirhävdande vid lek, men är i övrigt relativt fredlig och om bara akvariet är rejält stort (större än min. kravet) kan man ha flera hanar ihop. Akvariet bör innehålla flera gömställen och skall ha en sandbotten. Den kan hållas med andra mindre "haplisar", Aulonocara, samt mbunas.
Hanarna har en blåaktig grundfärg med en gulaktig haka och buk. Honor och ungfiskar är silver till ljust brungrå med 3 brunsvarta fläckar på kroppen. Hanarna är oftast bara utfärgade under lekperioden.
Det finns många olika populationer runt sjön men de skiljer sig inte så mycket åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information