Ciklider - Malawi - Haplochromis

Lichnochromis acuticeps

Malawi gar


Vetenskapligt namn:
Lichnochromis acuticeps
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis acuticeps
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Malawi gar
Ursprung:
Malawisjön: förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk och mjuka ryggradslösa djur). Lämpligt akvariefoder är fryst foder, men det bör kompletteras med annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast i övergångszonen på mycket runt vatten (sällan djupare än 10 m).
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 30-70 st.
Malawi gar är i akvarium något revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap är större mbunas, större Aulonocara och andra "Haplisar", små fiskar kommer att ätas upp. Den behöver en del gömställen, men även en stor öppen simyta.
Hanarna är större än honorna (honorna max 16 cm). Hanarana har ett blått huvud samt en kroppsfärg som varierar mellan blått på övre delen som går över i ljust gult ner mot buken. Den har också en vit söm överst i ryggfenan. Honor och ungfiskar är silverfärgade och har ett antal matta svarta band lodrätt över kroppen, samt ett kraftigt mörkt band från stjärtfenans bas upp mot ryggfenans främre del.
Det finns några olika populationer av denna art men de skiljer sig inte så mycket åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information