Ciklider - Malawi - Haplochromis

Taeniochromis holotaenia

Holotaenia


Vetenskapligt namn:
Taeniochromis holotaenia
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis holotaenia
Cyrtocara holotaenia
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Holotaenia
Ursprung:
Malawisjön: Finns runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (yngel). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men den tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I akvarium bygger hanarna grunda tefatsformade lekplatser nära eller vid en stor sten. Den är oftast bara revirhävdande mot andra hanar av samma art. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 40-70 st.
Lämpligt sällskap är andra ej alltför små malawiciklider (sådana blir mat). Arten behöver en del gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är klart större än honorna (honorna max 18 cm). Hanarna är blågrönskimrande medan honor och ungfiskar är silverfärgade med ett svart längsgående band mitt på kroppen, samt ibland en del lodräta svarta band.
Det finns ett stort antal populationer av denna art men de skiljer sig inte så mycket från varandra.
Fotot visar en hane.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information