Zoopet
Lepomis gibbosus
Övriga fiskar

Lepomis gibbosus
Solabborre


Vetenskapligt namn:
Lepomis gibbosus
Tidigare vetenskapligt namn:
Perca gibbosa
Lepomus gibbosus
Familj:
Centrarchidae
Handelsnamn:
Solabborre
Utbredning:
Kanada, Nord-, Central-, norra Sydamerika samt i Syd- och Mellaneuropa upp till Estland

Foto: Kjell Fohrman

Köttätare. I sin naturliga miljö lever den i huvudsak av maskar, kräftdjur, insekter och småfisk. Lämpligt foder i akvarium är fryst foder kompletterat med torrfoder.
Den återfinns i ganska stillaflytande sjöar, dammar och mindre floder. Hanen fläktar vid leken med stjärten upp en stor grop (ca. 30 cm i diameter). Denna grop försvaras aggressivt mot andra fiskar. Sedan simmar paret i en cirkel över gropen medan äggen (ca.1000) avges och befruktas i flera omgångar. Hanen försvarar sedan avkomman i ca. 11 dygn tills de har kläckts då han fläktar upp en ny grop för att leka med en ny hona eller om igen med den gamla. Denna art är fredlig förutom vid leken då hanen är extremt aggressiv och om inte akvariet är väldigt stort bör honan flyttas efter leken eftersom risken annars är stor att hon dödas av hanen.
Ett lämpligt akvarium skall ha fint grus på bottnen, en del växter (gärna i krukor eftersom de annars kan flyta upp vid leken) samt gömställen (gärna rötter). Vattnet får inte vara för varmt och en för lyckad odling krävs en kallperiod vintertid (max.12 grader (tål ner mot 0)). Den kan hållas i trädgårdsdammar. Det är svårt att skilja könen men hanen har oftast något starkare färger medan honan är något fylligare.

Ursprungligen fanns denna art enbart i Nordamerika och Kanada, men den har nu tyvärr även planterats in på många andra platser.
Denna art anses idag vara en invasiv art och därför så är det sedan 15/8 2020 enligt svensk lag helt förbjudet att sälja, köpa, föröka eller transportera denna art.Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Nordiska ciklidsällskapet