Mollusker (snäckor, musslor etc.)

Anodonta cygnea

Stor dammussla


Vetenskapligt namn:
Anodonta cygnea
Familj:
Unionidae
Handelsnamn:
Stor dammussla
Utbredning:
Stora delar av mellan- och norra Europa
Foto © Kjell Fohrman
Herbivor (växtplankton som sugs in). Arten är extremt svårutfodrad i akvariet eftersom den kräver mycket smått specialfoder samt att den hålls i ett tättbevuxet växtakvarium.Oftast får den inte i sig tillräckligt med kost utan dör efter 2-6 månader.
Den är hermafrodit och den använder olika fiskar som värddjur. Musslan producerar en liten mikroskopisk larv (Glochidia) som med hjälp av krokar fäster sig på fisken (som inte skadas) där den under några veckor lever på värddjurets slemlager innan den faller av ner i bottenmaterialet och utvecklas till nya musslor.
Ett lämpligt akvarium skall vara stort och innehålla rikligt med växter samt relativt finkornigt bottenmaterial eller ännu hellre ett slamlager på botten. Den föredrar nämligen att delvis kunna gräva ned sig i botten.
Musslor i allmänhet anses vara bra akvariedjur då filtrerar vattnet och på så sätt hjälper den till att hålla akvariet/dammen ren. I praktiken är det svårt att ge dem så bra förhållanden i akvarium att de gör nytta. Det varierar dock mellan arterna och denna art hör till de svåraste. Ofta fungerar de mindre lite bättre i akvarium. Arten kan trivas i dammar som inte har ett alltför stillastående vatten.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information