Zoopet - Anodonta cygnea
Mollusker (snäckor, musslor etc.)

Anodonta cygnea


Vetenskapligt namn:
Anodonta cygnea
Tidigare vetenskapligt namn:
Mytilus cygneus
Familj:
Unionidae
Handelsnamn:
Stor dammussla
Utbredning:
Stora delar av mellan- och norra Europa

Foto: Kjell FohrmanHerbivor (växtplankton som sugs in). Arten är extremt svårutfodrad i akvariet eftersom den kräver mycket smått specialfoder samt att den hålls i ett tättbevuxet växtakvarium.Oftast får den inte i sig tillräckligt med kost utan dör efter 2-6 månader.
Den är hermafrodit och den använder olika fiskar som värddjur. Musslan producerar en liten mikroskopisk larv (Glochidia) som med hjälp av krokar fäster sig på fisken (som inte skadas) där den under några veckor lever på värddjurets slemlager innan den faller av ner i bottenmaterialet och utvecklas till nya musslor.
Ett lämpligt akvarium skall vara stort och innehålla rikligt med växter samt relativt finkornigt bottenmaterial eller ännu hellre ett slamlager på botten. Den föredrar nämligen att delvis kunna gräva ned sig i botten.
Musslor i allmänhet anses vara bra akvariedjur då filtrerar vattnet och på så sätt hjälper den till att hålla akvariet/dammen ren. I praktiken är det svårt att ge dem så bra förhållanden i akvarium att de gör nytta. Det varierar dock mellan arterna och denna art hör till de svåraste. Ofta fungerar de mindre lite bättre i akvarium. Arten kan trivas i dammar som inte har ett alltför stillastående vatten.

Anmäl fel på artbeskrivningen

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar