Akvariehelg
Anostomus anostomus
Tetror och tetraliknande

Anostomus anostomus
Praktbottentittare, stor bottentittare


Vetenskapligt namn:
Anostomus anostomus
Tidigare vetenskapligt namn:
Leporinus anostomus
Anostomus gronovi
Familj:
Anostomidae
Handelsnamn:
Praktbottentittare, stor bottentittare
Utbredning:
Amazonas, Orinoco och Guyana.

Foto: Mark Smith


Växt- och algätare i naturen. I akvarium algätare, men även växtätare om den får för lite vegetabiliskt foder. Bör därför ges vegetabiliskt foder, men den äter även frysfoder.
Det är inte speciellt mycket som är känt om deras lekbeteende, men de är sannolikt romspridare bland växter.
Praktbottentittaren är svagt revirhävdande, men är i det stora hela en fredlig fisk som trivs bäst om den får gå i ett litet stim på 6-8 st.
I naturen lever den i starkt strömmande syrerikt vatten och därför måste genomströmningen i akvariet vara kraftig (kraftiga pumpar). Bottenmaterialet bör vara finkornig sand och belysningen kan gärna vara relativt stark, så att algtillväxten främjas. Man bör helst inte hålla den ihop med andra algätande fiskar, eftersom konkurrensen från dessa om algerna kan bli för hård och praktbottentittaren då inte får i sig tillräckligt med alger.
Det finns inga kända yttre könsskillnader.Anmäl fel på artbeskrivningen

Medlemmarnas kommentarer

Skriv den första kommentaren


Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik