Levandefödande tandkarpar

Poecilia velifera

Segelfens molly grön


Vetenskapligt namn:
Poecilia velifera
Tidigare vetenskapligt namn:
Mollesinia velifera
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Segelfens molly grön
Ursprung:
Sydöstra Mexico
Foto © Mark Smith
I naturen återfinns arten i sydöstra Mexiko. Dessutom har arten planterats in på många ställen runt om i världen. Vildfångade exemplar av arten förekommer dock nästan aldrig i handeln. Allätare, ska i akvarium ges en allsidig kost som bör innehålla en hel del grönfoder. Arten är en levandefödare som föder levande yngel på en lugn plats. Ca 1-2 månader efter befruktningen föder honan ett varierande antal yngel (normalt 20-60 st, men ända upp till 200 kan förekomma). Arten är relativt fredlig och kan utan problem hållas i ett sällskapsakvarium. Håll gärna fler honor än hanar i akvariet. Arten kan hållas ihop med andra arter som också trivs i hårt och alkaliskt vatten. Arten ska hållas i hårt alkaliskt vatten. Salt är inte nödvändigt men en fördel (ca 2-5 g/l). Den kan utan problem också hållas i bräckt vatten, ja t.o.m. också i saltvatten. Det viktigaste är dock att vattnet är hårt och alkaliskt. Akvariet kan gärna vara tätt planterat med hårdbladiga växter (även en del flytväxter), men ska också ha en stor öppen simyta. Växterna bör inte vara mjukbladiga eftersom det finns en risk att sådana kan ätas upp. Hanen har ett gonopodium samt är något mindre. Hanen har också en stor segelliknande ryggfena.
Poecilia sphenops, P. latipinna och P. velifera är i naturen 3 olika arter, men alla de odlingsvarianter (naturformerna säljs nästan aldrig) av dessa som förekommer i handeln handlar oftast om korsningar där dessa arter är "inblandade" i olika kombinationer. Det är i praktiken omöjligt att avgöra om en av dessa odlingsformer av molly har sitt ursprung i P. sphenops, P. velifera eller P. latipinna.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information