Levandefödande tandkarpar

Poecilia sphenops

Sphenops molly regnbågslyr


Vetenskapligt namn:
Poecilia sphenops
Tidigare vetenskapligt namn:
Gambusia modesta
Mollienesia sphenops
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Sphenops molly regnbågslyr
Ursprung:
Centralamerika och norra Sydamerika. Även utplanterad på många ställen.
Foto © Mikael Håkansson

I naturen återfinns arten i södra Nordamerika samt i Mexiko där den lever i kustnära vattendrag, kanaler, diken, dammar etc. Det är också vanligt med bräckt vatten där den återfinns. Dessutom har arten planterats in på många ställen runt om i världen. Vildfångade exemplar av arten förekommer nästintill aldrig i handeln.
Växt- och allätare. Ska i akvarium främst ges en varierad kost, men den bör även innehålla en del grönfoder.
Arten är en levandefödare som föder levande yngel på en lugn plats. Ca 2 månader efter befruktningen föder honan ett varierande antal (mellan 20 och 120 st) yngel.
Arten är fredlig och kan hållas i ett sällskapsakvarium med andra fiskar som trivs med samma vattenvärden. Håll gärna något fler honor än hanar i akvariet.
Arten ska hållas i hårt alkaliskt vatten. Den kan utan problem också hållas i bräckt vatten. Det viktigaste är dock att vattnet är hårt och alkaliskt.
Akvariet kan gärna vara tätt planterat med hårdbladiga växter, men ska också ha en öppen simyta. Växterna bör inte vara mjukbladiga eftersom sådana kan ätas upp.


Poecilia sphenops, P. latipinna och P. velifera är i naturen 3 olika arter, men alla de odlingsvarianter (naturformerna säljs nästan aldrig) av dessa som förekommer i handeln handlar oftast om korsningar där dessa arter är "inblandade" i olika kombinationer. Det är i praktiken omöjligt att avgöra om en av dessa odlingsformer av molly har sitt ursprung i P. sphenops, P. velifera eller P. latipinna.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information