Labyrintfiskar

Betta dimidiata

Dvärgkampfisk


Vetenskapligt namn:
Betta dimidiata
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Osphronemidae
Handelsnamn:
Dvärgkampfisk
Ursprung:
Indonesien
Foto på fisken Betta dimidiata Foto © Mikael Håkansson

Arten återfinns i naturen i grunda långsamflytande vatten där det inte finns så mycket vattenväxter, men däremot växer det många växter i strandkanten och bladen från dessa flyter ut i vattnet.
Kött- och allätare (insekter, små ryggradslösa djur etc.). Mata huvudsakligen med smått levande och fryst foder. Den tar dock oftast även torrfoder. Se till att inte övermata arten då den lätt blir tämligen fet.
Få lekrapporter från akvarium har publicerats, men arten är en paternal (hanen) munruvare. Honan tar oftast initiativet till lek, men sedan ”slingrar” sig hanen runt honan. Mjölke och några ägg avges och fångas på hanens analfena och plockas sedan upp i munnen på honan innan de spottas ut i vattnet där sedan hanen kan ta in dom i munnen. Detta upprepas flera gånger tills honan har slut på ägg. Han ruvar sedan ca. 7-12 dagar varefter han börjar släppa ut avkomman som då har utvecklats till små frisimmande yngel.
Betta-hanar är oftast revirhävdande mot andra hanar. Arten hålls bäst par-eller gruppvis (då bara 1 hane) i ett artakvarium, men den kan också hållas ihop med andra arter förutsatt att dessa är små, fredliga och lugna (då krävs ett större akvarium). Om man håller den gruppvis (med fler än 1 hane) måste akvariet vara mycket större.
Akvariet bör vara relativt tätt planterat och med en del skuggande flytväxter (dämpad belysning) och en hel del rötter eller annat som gömställen. Ha också en del döda växtblad (t.ex. bok och ekblad) liggande på botten. När dessa blad löses upp bildas näringsämnen som fiskarna kan äta (speciellt yngel). Arten hoppar så man måste ha tättslutande täckglas. Se även till att ha ett rejält utrymme mellan vattenytan och akvariets ovankant så att den kan komma åt att simma upp och med hjälp av sitt s.k. labyrintorgan ”andas in” syre från luften. Akvarievattnet bör ha en svag genomströmning samt ha en bra filtrering.
Vuxna hanar har en betydligt mer iriserande pigmentering på huvudet samt har ett något bredare huvud. Hanarna får något mer förlängda fenor samt ett band i anal- och stjärtfenorna.

Arten blandas ofta ihop med B. krataios (B. sp. 'Kapuas'). Dessa kan man skilja genom att stjärtfenan på B. krataios är avrundad, medan den är mer spadformad samt förlängd på B. dimidiata.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information