Tetror och tetraliknande

Nannostomus sp. 'superred Cenepa'

Cenepas superröda smycketetra


Vetenskapligt namn:
Nannostomus  sp. 'superred Cenepa'
Tidigare vetenskapligt namn:
Nannostomus  sp. 'superred'
Nannostomus rubrocaudatus
Familj:
Lebiasinidae
Handelsnamn:
Cenepas superröda smycketetra
Ursprung:
Rio Cenepa i Peru.
Foto © Mikael Håkansson

Kött- och allätare. I sin naturliga miljö äter den små maskar, kräftdjur, insekter etc. Bör i akvarium i huvudsak ges smått levande- och smått frysfoder, men ibland även torrfoder. Gärna också med ett foder som förstärker den röda fägen (tex. innehållande karotin eller astaxanthin) annars finns risken att fisken med tiden får en mattare röd färg.
Det finns ännu inte några odlingsrapporter för arten i akvarium, men den är sannolikt en romspridare som leker öppet i akvariet. Äggen sprids fritt ut i vattnet och hamnar bland finbladiga växter (t.ex. javamossa) eller ramlar ner till botten.
Den är en fredlig art, men hanar kan dock vara något aggressiva mot varandra. Den bör dock inte hållas ihop med små långfenade och långsamsimmande arter då de kan nafsa i fenorna på sådana arter.
Den är en aktiv art, men om man håller få exemplar av arten kan de bli lite skygga, så det är bättre att hålla en grupp (minst 6 st, men gärna betydligt fler) i ett akvarium tillsammans med andra små fiskar.
Ett lämpligt akvarium innehåller relativt tätt med växter (gärna en del flytväxter), har ett mörkt bottenmaterial och klart vatten. Man kan också gärna lägga ner några rötter som gömställen i akvariet.
Hanen är starkare rödfärgad än vad honorna är (gäller speciellt för könsmogna hanar).


Tidigare såldes denna art under namnet N. sp. ’super red’, men har nu delats upp i 3 ”arter”: En som säljs med namnet ”Cenepa” (denna har ett svart längsgående streck under ryggfenan), en som säljs med namnet ”Amaya”, dessutom lär det finnas en 3:e som har gulaktiga fenor (denna variant finns ännu inte i Sverige).Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information