Ciklider - Malawi - Mbunas

Tropheops sp. 'olive'

Olivgul tropheops


Vetenskapligt namn:
Tropheops sp. 'olive'
Tidigare vetenskapligt namn:
Pseudotropheus tropheops sp. 'olive'
Tropheops sp. 'olive tiger'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Olivgul tropheops
Ursprung:
Malawisjön: I sjöns norra del på bägge sidor av sjön.
Foto på fisken Tropheops sp. 'olive' Foto © Roger Johansson

Växt- och allätare (alger och plankton). Lämpligt akvariebasfoder är grönfoder av olika slag som grönflingor, men det bör även kompletteras med smått fryst foder.
I sin naturliga miljö återfinns arten oftast på grunt (2-5 meter) vatten över stenblock. Vid leken gräver hanen en grop i sanden under en sten dit de sedan försöker locka honorna.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar lite drygt 3 veckor och varje kull brukar innehålla 35-60 yngel.
I såväl naturen som i akvarium är hanarna mycket starkt revirhävdande och det är svårt att hålla mer än 1 hane i akvariet. Då krävs ett mycket stort akvarium.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla mycket gott om gömställen i form av grottor. Den kan hållas ihop med stora robusta malawi-arter.
Hanarna är oftast gulaktigt färgade med en antydan till lodräta svarta band på kroppen. Honor och yngel är oftast silver till brunfärgade, med lodräta svarta band på kroppen samt även något vågrätt svart band. Hanarna blir också något längre än honorna samt har mer utdragna fenor.

Det finns flera olika populationer, men färgerna varierar inte så mycket mellan dessa.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information

Zoopet i stolt samarbete med
CARES