Zoopet
Synaptolaemus latofasciatus
Tetror och tetraliknande

Synaptolaemus latofasciatus
Bredbandad bottentittare


Vetenskapligt namn:
Synaptolaemus latofasciatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Leporinus latofasciatus
Familj:
Anostomidae
Handelsnamn:
Bredbandad bottentittare
Ursprung:
Venezuela: Orinocos flodbassäng.

Foto: Erlend D Bertelsen

Allätare (alger, detrit, små ryggradslösa djur). Kan i akvarium ges en varierad kost vilket även bör inkludera en del frysfoder.
Den har sannolikt ännu inte odlats i akvarium och man känner inte till så mycket om dess lekbeteende, men den bildar distinkta par som leker i tätbeväxta områden så äggen sprids sannolikt bland växter.
Ungdjur är fredliga, men vuxna fiskar är mer aggressiva och då speciellt gentemot artfränder. Vuxna fiskar kan också äta små fiskar så arten skall endast hållas ihop med robusta fiskar som är minst lika stora som dom själva och de skall inte heller ha långa fenor. Tuffheten mildras något av om man har många exemplar av arten.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla relativt strömmande vatten samt rikligt med gömställen (växter, rötter, stenar etc.). Se till att akvariet har tättslutande täckglas eftersom den hoppar.
Det finns ingen känd yttre könsskillnad, men könsmogna honor är rundare än hanarna.

Det finns flera olika populationer av arten och dessa kan variera en del vad gäller morfologi (speciellt nosens form och färgmönstret).
Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo