Zoopet
Hoplias curupira
Tetror och tetraliknande

Hoplias curupira
Curupiras vargtetra


Vetenskapligt namn:
Hoplias curupira
Familj:
Erythrinidae
Handelsnamn:
Curupiras vargtetra
Utbredning:
Norra Sydamerika: Brasilien, Guyana, Surinam, Venezuela

Foto: Erlend D Bertelsen
Kött- och allätare (mindre fiskar, insekter, räkor, maskar, och frukter (som faller ner i floden). I akvarium bör den ges fiskkött, räkor etc. Den äter det mesta som går in i den stora munnen. Mindre exemplar tar ofta fodertabletter.
Inga rapporter finns om lek i akvarium, men har lekt i gropar i stora dammar och en lek kan ge 2-100 tusen yngel.
Ett lämpligt akvarium måste vara stort samt innehålla en hel del gömställen (rötter och stenar) och ett mycket stort och effektivt filter, samtidigt som stora regelbudna vattenbyten krävs. Akvariet bör inte vara alltför ljust. Arten är mest aktiv på natten, men även något på andra tider under dygnet. Den hoppar så se till att ha tättslutande täckglas. Den har ett extra andningsorgan vilket gör att den kan överleva en kortare tid utanför akvariet.
Aggressiv och rovgirig samtidigt som den växer snabbt. Bör hållas i ett artakvarium (där fiskarna är ungefär lika stora) eller ihop med andra stora (minst lika stora som den själv) och robusta fiskar i större akvarium än vad som nämns ovan.
Det finns få könsskillnader, men hanarna är något slankare.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Stuart Grant Cichlid Fund