Zoopet
Nanochromis nudiceps
Ciklider - Västafrika

Nanochromis nudiceps
Nudiceps-ciklid, opal-ciklid.


Vetenskapligt namn:
Nanochromis nudiceps
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Nudiceps-ciklid, opal-ciklid.
Ursprung:
Kongo-flodens nedre del

Foto © Ad Konings
Allätare. Deras naturliga kost är små ryggradslösa djur och insektslarver. I akvarium kan det vara svårt att få den att äta annat än levande och fryst foder.
I sin naturliga miljö hittar man dem i relativt lugna vattensamlingar och i bakvatten vid större klippor nära stranden.
Opalcikliden är en parbildande (enbart parbildande vid leken och yngelvårdnaden) substratruvare som leker i grottor. De lägger 80-250 ägg per lek. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar sin avkomma.
Den är kraftigt revirhävdande vid lek (mest hanar emellan) då den också gräver något, men är i övrigt relativt fredlig.
Eftersom de är såpass revirhävdande så behöver de, trots sin litenhet, ett rätt så stort akvarium Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter och/eller tomma lerblomkrukor), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fin sand.
Hanarna är i regel betydligt större än honorna och har kraftigare markerade fenor, men skiljer sig i övrigt inte så mycket åt. Lekmogna honor är rejält runda.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Poecilia Scandinavia