Malar - L-malar (harneskmalar, sugmalar)

Liposarcus pardalis

Vanlig pleco, pleco, albino pleco, L021, L023


Vetenskapligt namn:
Liposarcus pardalis
Tidigare vetenskapligt namn:
Hypostomus plecostomus
Pterygoplichthys pardalis
Familj:
Loricariidae
Handelsnamn:
Vanlig pleco, pleco, albino pleco, L021, L023
Ursprung:
Amazonasbassängen
Foto på fisken Liposarcus pardalis Foto © Mark Smith
Allätare. Stora exemplar kan äta växter, frukter, frön, sniglar, döda fiskar och organiskt material i allmänhet. Lämpligt akvariefoder är fiberrikt vegetabiliskt foder kompletterat med fryst foder. Bra algätare, speciellt när den är ung.
Återfinns normalt i stora floder.
Denna art har aldrig odlats i akvarium och dess storlek gör att detta sannolikt inte är möjligt. Den odlas dock i stora dammar där den leker i grottor där den sedan vaktar ägg och yngel. I sin naturliga miljö leker den under regnperioden i grottor som byggts av bisamråttor under torrperioden. Dessa håligheter kommer sedan över vattenytan under torrperioden och förutsatt att grottan då är fuktig kan de överleva på land i veckor, ja t.o.m. månader.
Plecon är relativt fredlig, även om dess storlek (den är dessutom snabbväxande) gör att man bara kan hålla den i mycket stora akvarier ihop med relativt stora fiskar. Akvariet skall innehålla många gömställen, gärna i form av rötter och stenar som bildar hålor. Enbart robusta växter är möjliga att hålla med denna art.
Hanarna har oftast något större fenor.
De fiskar som i handeln säljs under namnet Hypostomus plecostomus tillhör nästan alltid släktet Liposarcus, och i regel är det då L. pardalis.

Medlemmarnas kommentarerFel bild
Kommentar av: Azur den 2010-01-13

Fisken på bilden är ingen _pardalis_. Vet inte vad det är för art, kanske _Pterygoplichtys_ sp. L347.
Fiskarna på de andra bilderna ser däremot ut att vara _pardalis_.

gammal
Kommentar av: Narf den 2006-04-03

jag har en som är ca:30cm stor som simmar runt i mitt akvarium och den är nu 24år gammal..

Goldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information