Amfibier

Triturus cristatus

Större vattensalamander, stor vattenödla


Vetenskapligt namn:
Triturus cristatus
Familj:
Salamandridae
Handelsnamn:
Större vattensalamander, stor vattenödla
Utbredning:
Mellersta och norra Europa, Östeuropa
Foto © Erik Ahlin
Carnivor (köttätare). Små maskar, insekter, mygglarver, skalbaggar, tubifex etc. Man kan behöva vifta med fodret framför nosen på dom för att de skall äta.
Arten leker på våren (efter vinterdvalan) och den leker i vatten. Efter ett parningsspel avsätter hanen en spermatofor (sädessäck). Honan lägger sedan några ägg om dan till dess att hon lagt ca. 200-300 st. Efter ca. 3 veckor kläcks de.
Arten är nattaktiv och skygg.
Arten lever bara som larv i vattnet, men när de är fullt utvecklade söker de sig upp på land. Akvariet bör vara välplanterat, rent, ha gömställen och ej alltför strömmande vatten samt ha minst 10-15 cm vattendjup. Landelen skall vara minst lika stor och hållas fuktig. Under en period på vinterhalvåret bör den hållas i dvala (5-10 grader). De är mycket bra klättrare – ha heltäckande "täckglas".
Hanarna får en taggig kant överst på ryggfenan. Hanarna har ett silvergrått band som löper längs stjärten, medan hononas är mer gul-orange. Honorna är något större.
Arten är fridlyst i Sverige och det är därför inte tillåtet att på något sätt hålla den i akvarium/akvaterrarium. Har man en damm utomhus så kan de naturligt söka sig dit.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information