Barber och Rasboror

Puntius bimaculatus

Tvåprickig barb, rödbandad barb


Vetenskapligt namn:
Puntius bimaculatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus bimaculatus
Barbus bicaudatus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Tvåprickig barb, rödbandad barb
Ursprung:
Sri Lanka
Foto © Christian Alfredsson
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder. Smått fryst och levande foder samt finfördelat flingfoder är lämplig kost.
Den rödbandade barben är en livlig, produktiv och fredlig stimfisk. Den odlas bäst i ett tätt planterat (javamossa och Myriophyllum) odlingsakvarium. Leken sker i ett tätt buskage där honan lägger 3-400 ägg. Efter leken måste de flyttas annars äter de upp äggen. Äggen kläcks efter ca 24 timmar. Lämpligt första foder är infusorier.
Denna relativt skygga art trivs bäst om akvariet inte är för upplyst och därför är en dämpad belysning att föredra.
Ett lämpligt akvarium skall ha ett mörkt bottenmaterial. I akvariet skall också finnas stenar, rötter och mycket växter samt ha en öppen bottenyta. Den passar bra i sällskapsakvarier ihop med lugna arter.
Hanen är något slankare och har ett rött längsgående band på kroppen.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information