Barber och Rasboror

Puntius tetrazona

Albino tigerbarb


Vetenskapligt namn:
Puntius tetrazona
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus tetrazona
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Albino tigerbarb
Ursprung:
Sumatra och Borneo
Foto © Christian Alfredsson
Avelsform av tigerbarben.
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder.
Albino tigerbarb är en livlig stimfisk som behöver gömställen och finkornig sand i akvariet. I akvariet skall också finnas stenar och rötter, samt ha en öppen bottenyta. Dessutom skall akvariet vara tätt planterat och gärna innehålla en del flytväxter för att dämpa ljuset.
Alla barber är relativt känsliga mot "vita prick"-sjukan. Tigerbarben verkar dock vara speciellt känslig. Den är en fenbitare och därför skall man inte hålla denna fisk ihop med gurami, skalarer och andra fiskar med långa fenor. Man skall också även alltid ha en rejäl grupp av dom eftersom de då är mindre benägna att bita i fenor.
Den är romspridare bland växter och vid leken fastnar äggen på växterna. Hanarna har starkare färger och är slankare och mindre än honorna. Honorna är rundare (speciellt under lekperioden).
Denna art är en odlingsform av den populära Tigerbarben.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information